ដូងប្រេង-ปาล์มน้ำมัน ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love
ដូងប្រេង-ปาล์มน้ำมัน ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

ដូងប្រេង-ปาล์มน้ำมัน ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

 

ภาษาเขมร : ដូងប្រេង
อ่านว่า : โดง เปรง
แปลว่า : ปาล์มน้ำมัน
អានថា : ប៉ាមណាមម៉ាន់
ภาษาอังกฤษ : Oil palm tree

ตัวอย่าง : តើដូងប្រេងមានដាំច្រើននៅទៅណាក្នុងប្រទេសកម្ពូជា?​
อ่านว่า : ตาวว์ โดง เปรง เมียน ดำ จฺราว์น เนิว ตี นา กฺนง ปรอเต๊ะฮ์ กัมปุเจีย
แปลว่า : ปาล์มน้ำมันมีปลูกที่ไหนเยอะที่สุดในประเทศกัมพูชา
អានថា : ប៉ាមណាមម៉ាន់មីព្លូកធី់ណ៎ៃយ៉ឹធី់ស៊ូត់ណៃប្រៈធេតកាំភូឆា

ความคิดเห็น