ដូងដុត-มะพร้าเผา ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Read Time:2 Second


ภาษาเขมร: ដូងដុត
อ่านว่า: โดง ดด
แปลว่า: มะพร้าวเผา
អានថា: ម៉ៈផ្រាវ ផ៎ោវ
ภาษาอังกฤษ: Burned Coconut

ตัวอย่าง: ទឹមសាកធ្វើដូងដុតជាលើកដំបូង លឺគេថាឆ្ងាញ់!
อ่านว่า:เติ่ม สาก ทฺเวอ โดงดด เจีย เลิก ด็อมโบง ลือ เก ทา ชงังญ์
แปลว่า: เพิ่งลองทำมะพร้าวเผาเป็นครั้งแรก ได้ยินเขาว่าอร่อย
អានថា: ភើងឡងថាំម៉ៈផ្រាវផ៎ោវប៉េន់ខ្រាំងរែក ដាយយីនខ៎ោវវ៉ាអៈរ៉យ

By: Admin Ken Rithy Ny

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %