ដឹក-บรรทุก ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love
ដឹក-บรรทุก ภาษาเขมรวันละคำ
ដឹក-บรรทุก ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : ដឹក
อ่านว่า : เดิก
แปลว่า : บรรทุก
អានថា : បាន់ធុក
ภาษาอังกฤษ : Freight, lade, load, contain

ตัวอย่าง : ប្រេងសាំងថ្លៃ ពួកគាត់ព្យាយាមដឹកឲ្យបានច្រើនបំផុត។
อ่านว่า : ปเรง ซัง ไทล  ปัวะก์ ก็วด ปเยีย เยียม เดิก ออย บาน จเริว์น บ็อบ พด
แปลว่า : น้ำมันมันแพง พวกแกพยายามบรรทุกให้ได้มากที่สุด
អានថា : ណាមម៉ាន់ភែង ភួកគែផៈយ៉ាយ៉ាមបាប់ធុកហ់ៃដ់ាយម៉ាកធី់ស៊ុត

ความคิดเห็น

Next Post

ពពាយ-ถั่วพู ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Mon Dec 8 , 2014
Spread the loveภาษาเขมร : ពពាយ อ่านว่า : โปเปียย แปลว่า : ถั่วพู អានថា : ធួភូ ภาษาอังกฤษ : Winged Bean ตัวอย่าง : ធ្លាប់ញ៉ាំឆាពពាយជាមួយសាច់កង្កែប ឆ្ងាញ់ណាស់។ อ่านว่า : ทล็วบ ญำ ชา โปเปียย เจียมวย ซักจ์ ก็องแกย์บ  ชงังญ์ น่ะฮ์ แปลว่า : เคยกินผัดถั่วพูกับเนื้อกบ อร่อยมาก អានថា : ឃើយគីនផាត់ធួភូកាប់នឿកុប អៈរ៉យម៉ាក ความคิดเห็น อ่านแล้ว: 1,421 Related Posts:មន្ទីរសម្រាកព្យាបាល-คลินิก ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃបរាជ័យ, អស់សង្ឃឹម-พ่ายแพ้, สิ้นหวัง ภาษาเขมรวันละคำ…ហើម-บวม […]
%d bloggers like this: