ដាស់តឿន-เตือน ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Read Time:0 Second

วันนี้มากับภาพฮาชวนขำพร้อมสำนวนว่า “กูเตือนมึงแล้ว”

អញដាស់តៀនហែងហើយ อ่านว่า /อัญ ด๊ะฮ เตือน แฮง เฮย/

แต่ถ้าในสถานการณ์นี้ควรพูดว่างี้ดีกว่า
អញប្រាប់ហើយមិនជឿ อ่านว่า /อัญ ปรับ เฮย เมิน เจือ/ แปลว่า กูบอกแล้วไม่เชื่อ

เพิ่มเติมครับ
คำว่า
អញ /อัญ/ แปลว่า กู(คำหยาบเหมือนภาษาไทยเลย) อ เสียง อะ สะกด ญ (ย้ำ ไม่ใช่ ยอหญิง แต่ เป็น ญอหญิง สะกดกับตัว ญ ไม่ใช่แม่ กน ในภาษาเขมรน่ะครับ)
ប្រាប់ /ปรับ/ แปลว่า บอก
ដាស់តឿន /ด๊ะฮ เตือน/ แปลว่า เตือน
ហែង /แฮง/ แปลว่า มึง ใช้กับผู้ชาย คำหยาบ แต่บางทีใช้กับผู้หญิงได้ แต่ไม่ทั่วไป
ង៉ែង /แงง/ แปลว่า มึง ใช้กับผู้หญิงอย่างเดียว คำหยาบ

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %