ដល់ក! ចេះរកនឹកឃើញ

Spread the love

ថ្ងៃនេះមានរូបភាពប្លែកៗ ព្រមទាំងគំនិតបង្កើតថ្មីៗប្លែកៗ អាចធ្វើតាមបាន តែមានរូបខ្លះមិនគួរធ្វើតាមល្អជាង ជាពិសេសរូបចុងក្រោយគេ ហាហាហា។ កុំឲ្យខាតពេលយូរ តោះ ទៅមើលទាំងអស់គ្នា។

car[1]

បណ្ដោះអាសន្នបានដែរតើ!

enhanced-buzz-22351-1407513688-15-vert[1]

 មួយនេះក៏ឡូយដែរ!

ទៀនមួយដើមប្រើបានពីរទៅប្រាំដង

25[1]

ដបទឹកក្រូចចាស់ៗ អ្នកភ្នំពេញឆ្នាំក្រោយតរៀមខ្លួនទៅ
Bottles Boatចុងភៅបែបពេញចិត្តនិងរូបមួយនេះ។

Chop the onions

កៅអីបង់សាធារណៈ ពេលភ្លៀងទទឹក បង្វិលយកខាងក្រោមឡើងលើទៅ រួចបាត់

Roling Tableចិញ្ចឹមឃ្មុំយកទឹកដោយមិនបាច់រំខានមេឃ្មុំធ្វើការឡើយ! ឡូយ!!!

មួយនេះមុននឹងសាកល្បងត្រូវគិតឲ្យបានច្បាស់សិន គ្រោះថ្នាក់!!

Leader

 

នេះគឺវិធីបត់អាវយឺតដ៏ត្រឹមត្រូវ!

How to fold a t shirt

ความคิดเห็น