ដក-ถอน, ชักออก ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

ภาษาเขมร: ដក
อ่านว่า: ดอก
แปลว่า: ดึง ชักออก
អានថា: ឌឺង់ ឆ័កអក
ภาษาอังกฤษ: To pluck or to pull out

ตัวอย่าง: ក្មេងៗសោះឈ្លោះគ្នាសុទ្ធតែដកកាំភ្លើងវែងកាំភ្លើងខ្លី គួរអោយខ្លាចណាស់។
อ่านว่า:

กเมงๆ เซาะ ชโละ คเนีย ซด แต ดอก กำเพลิงเวง กำเพลิง คเล็ย  กัวออย คลาจ น่ะฮ์
แปลว่า: ยังเด็กๆกันอยู่เลย ทะเลาะกันถึงขนาดชักปีนสั้นปืนยาว น่ากลัว
អានថា:

By: Admin Ken Rithy Ny

ความคิดเห็น