ញ៉ាំ-กิน ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : ញ៉ាំ, ហូប
อ่านว่า : ญำ, โอบ
แปลว่า : กิน
អានថា : គីន់
ภาษาอังกฤษ : eat

ตัวอย่าง : ញ៉ាំបាយហើយឬនៅ?
อ่านว่า : ญำบายเฮยรือเนิ้ว
แปลว่า : กินข้าวแล้วหรือยัง
អានថា : គីន់ ខ់ាវ ល៑ែវ រឺ យ៉ាំង

Admin : Rithy

ความคิดเห็น

Next Post

ផឹក-ดื่ม ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Sun May 3 , 2015
Spread the love ภาษาเขมร : ផឹក อ่านว่า : เผิก แปลว่า : ความคิดเห็น อ่านแล้ว: 6,190 Related Posts:ត្រីក្រាញ់-ปลาหมอ ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃត្រីឆ្លាត-ปลาฉลาด ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃសំណកខ្លាញ់-กากหมู ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃសាច់ក្ដាម-ปูอัด ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃហើម-บวม ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃចាក់សាំង-เติมน้ำมัน ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ Related
%d bloggers like this: