ញញឹម-ยิ้ม ภาษาเขมรวันละคำ

Read Time:2 Second

ยิ้มไว้ ไม่ทุกข์ สนุกดีน่ะครับทุกท่าน

ញញឺម

ញញឹម

ภาษาเขมร : ញញឹម
อ่านว่า : โญ ญึม
แปลว่า : ยิ้ม
ภาษาอังกฤษ : Smile

ตัวอย่าง : សង្សារខ្ញុំញញឹមស្រស់ណាស់។
อ่านว่า : ซ็อง ซา คญม โญ ญึม เซราะห์ น่ะห์
แปลว่า : แฟนฉันยิ้มสวยมาก

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %