ឈឺចង្កេះ-ปวดเอว ภาษาเขมรวันละคำ

Read Time:3 Second
ឈឺចង្កេះ-ปวดเอว ภาษาเขมรวันละคำ

ឈឺចង្កេះ-ปวดเอว ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : ឈឺចង្កេះ
อ่านว่า : ชือ จ็อง แกะฮ์
แปลว่า : ปวดเอว
ภาษาอังกฤษ : waist ache

ตัวอย่าง : កុំលើកអីវ៉ាន់ធ្ងន់ៗពេកណា ប្រយ័ត្នឈឺចង្កេះ។
อ่านว่า : กม เลิก แอ็ย วัน ธ-งน ๆ เปก นา  ปรอ ยัด ชือ จ็อง แกะฮ์
แปลว่า : อย่ายกของนักๆน่ะ ระวังปวดเอว

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %