ជ្រក-หลบ แดดหรือฝน ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Read Time:1 Second


ภาษาเขมร: ជ្រក
อ่านว่า: โจรก
แปลว่า: หลบ
អានថា: លប់

ตัวอย่าง: អត់មានភ្លៀងផងជ្រក់ធ្វើអី?
อ่านว่า: อ็อด เมียน เพลียง พ้อง โจรก ทเวอ แอ๊ย?
แปลว่า: ไม่มีฝนแล้วจะหลบอะไร
អានថា: ម៉ៃមីហ្វ៊ន់ លែវចៈលប់អៈរ៉ៃ

By: Admin Ken Rithy Ny

0 1
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %