ជំពូ-ชมพู่ ภาษาเขมรวันละคำ

Read Time:0 Second

image

ภาษาเขมร : ជំពូ
อ่านว่า : จ็ม ปู
แปลว่า : ชมพู่
ภาษาอังกฤษ : Roseapple

ตัวอย่าง : ជំពូនេះផ្អែមឆ្ងាញ់ណាស់។
อ่านว่า : จ็ม ปู นิห์ พแอย์ม ชงัย์ญ น่ะห์
แปลว่า : ชมพู่นี้หวานอร่อยมาก

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %