ជៀសវាង-หลีกเลี่ยง ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Read Time:2 Second

Khmer-Thai learningภาษาเขมร : ជៀសវាង
อ่านว่า : เจียะฮ์ เวียง
แปลว่า : หลีกเลี่ยง
អានថា : លីក ល់ាង
ภาษาอังกฤษ : to avoid
Listen :

ตัวอย่าง : ស្រលាញ់គ្រួសារគប្បីជៀសវាងការផឹកស្រាហើយបើកបរ។
อ่านว่า : ซรอ ลังญ์ กรัว ซา  กวบแบ็ย เจียะฮ์ เวียง กา เพิก ซฺรา เฮย เบอร์ก บอ
แปลว่า : รักครอบครัวควรหลีกเลี่ยงการดื่มสุราแล้วขับขี่
អានថា : រ៉ាក់ខ្របខ្រួឃួនលីកល់ាងកានឌឺមស៊ុរ៉ាលែវខាប់ឃី

By Admin: Ny Rithy

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %