ជើង-เท้า ภาษาเขมรวันละคำ

Read Time:2 Second
ជើង

ជើង

ภาษาเขมร : ជើង
อ่านว่า : เจิง
แปลว่า : ขา หรือ เท้า
ภาษาอังกฤษ : Leg or Foot

ตัวอย่าง : ថ្ងៃនេះឈឺជើងដល់ហើយ។
อ่านว่า : ทไง นิห์ ชือ เจิง ดอว์ล เฮิว์ย
แปลว่า : วันนี้ปวดขาจังเลย

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %