ជួយ-ช่วย ภาษาเขมรวันละคำ

Read Time:2 Second
ជួយ-ช่วย ภาษาเขมรวันละคำ

ជួយ-ช่วย ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : ជួយ
อ่านว่า : จวย
แปลว่า : ช่วย
ภาษาอังกฤษ : Help

ตัวอย่าง : តើអ្នកណាអាចជួយពួកខ្ញុំបាន?
อ่านว่า : เติว์ เนียะก์ นา อาย์จ จวย ปัวะก์ คญม บ๊าน?
แปลว่า : ใครจะช่วยเราได้

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %