ជួយផង-ช่วยด้วย ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Read Time:0 Second

ជួយផង ឬ ជួយខ្ញុំផង

อ่านว่า จวย พอง หรือ ជួយខ្ញុំផង

แปลว่า ช่วยด้วย หรือ ช่วยฉันด้วย

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %