ជួប-พบ/เจอ ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Read Time:2 Second

ภาษาเขมร: ជួប
อ่านว่า: จวบ
แปลว่า: พบ/เจอ
អានថា: ផុប/ជើ
ภาษาอังกฤษ: to see/meet

ตัวอย่าง: ตามภาพ
อ่านว่า:

โมนุฮ์ แดล เมินจ็อง จวบ แบเจีย จวบ โมนุฮ์ แดล จ็อง จวบ แบเจีย เมิน จวบ
แปลว่า: คนที่ไม่อยากเจอ เจอแล้วเจออีก คนที่อยากเจอกลายเป็นไม่ได้เจอ
អានថា: ឃន់ធីម៉ៃយ៉ាកជើ ជើលែវជើអ៊ីក ឃន់ធីយ៉ាកជើ ក្លាយប៉េន់ម៉ៃដាយជើ

By: Admin Ken Rithy Ny

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %