ជិត-ใกล้ ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Read Time:3 Second


ภาษาเขมร: ជិត
อ่านว่า: เจิ่ด
แปลว่า: ใกล้, ชิด
អានថា: ក្លៃ់ ឈីត់
ภาษาอังกฤษ: to be near/close to

ตัวอย่าง: ចង់នៅជិតរហូត មិនចង់ទៅណាឆ្ងាយទេ!
อ่านว่า: จ็อง เนิว เจิ่ด โรโฮด เมิน จ็อง โตว นา ชะงาย เต
แปลว่า: อยากอยู่ใกล้ตลอด ไม่อยากไปไหนไกลเลย
អានថា: យ៉ាក​ យូ ក្លៃ់ តៈឡត ម៉ៃយ៉ាកប៉ៃណៃ៎ក្លៃលើយ

By: Admin Ken Rithy Ny

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %