ជាងកាត់សក់-ช่างตัดผม ภาษาเขมรวันละคำ

Read Time:2 Second
image

ជាងកាត់សក់

ภาษาเขมร : ជាងកាត់សក់
อ่านว่า : เจียง กัด เซาะ
แปลว่า : ช่างตัดผม
ภาษาอังกฤษ : Barber

ตัวอย่าง : ប៉ាខ្ញុំជាជាងកាត់សក់។
อ่านว่า : ปา คญม เจีย เจียง กัด เซาะ
แปลว่า : พ่อฉันเป็นช่างตัดผม

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %