ជក់-สูบ ภาษาเขมรวันละคำ

Spread the love
ជក់-สูบ ภาษาเขมรวันละคำ
ជក់-สูบ ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : ជក់
อ่านว่า : โจะก์
แปลว่า : สูบ
ภาษาอังกฤษ : smoke

ตัวอย่าง : ហាមជក់បារី
อ่านว่า : ฮาม โจะก์ บา แร็ย
แปลว่า : ห้ามสูบบุหรี่

ความคิดเห็น

Next Post

Zephyranthes rosea (អង្គរជុំផ្កាក្រហម)

Mon May 19 , 2014
Spread the love Scientific name: Zephyranthes rosea, Khmer name:​ អង្គរជុំផ្កាក្រហម, English name: Pink rainlily. ความคิดเห็น อ่านแล้ว: 2,265 Related Posts:បរាជ័យ, អស់សង្ឃឹម-พ่ายแพ้, สิ้นหวัง ภาษาเขมรวันละคำ…ហើម-บวม ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃចាក់សាំង-เติมน้ำมัน ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃទៅសួរសុចទុក្ខ-ไปเยี่ยม ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃក្បែរ-เคียงข้าง ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃចាំបាច់-ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ Related
%d bloggers like this: