ជក់-สูบ ภาษาเขมรวันละคำ

Read Time:2 Second
ជក់-สูบ ภาษาเขมรวันละคำ

ជក់-สูบ ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : ជក់
อ่านว่า : โจะก์
แปลว่า : สูบ
ภาษาอังกฤษ : smoke

ตัวอย่าง : ហាមជក់បារី
อ่านว่า : ฮาม โจะก์ บา แร็ย
แปลว่า : ห้ามสูบบุหรี่

1 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %