ឆ្នាំងសាក-ที่ชาร์ช ภาษาเขมรวันละคำ

Read Time:0 Second

image

ภาษาเขมร : ឆ្នាំងសាក
อ่านว่า : ชนัง สาก
แปลว่า : ที่ชาร์ช
ภาษาอังกฤษ : Charger

ตัวอย่าง : នេះគឺឆ្នាំងសាកទូរស័ព្ទ។
อ่านว่า : นิ่ห์ กือ ชนัง สาก ตูระสับ
แปลว่า : นี่คือที่ชาร์ชโทรศัพท์

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %