ចំពាម-หนังสติ๊ก ภาษาเขมรวันละคำ

Read Time:2 Second
ចំពាម-หนังสติ๊ก

ចំពាម-หนังสติ๊ก

ภาษาเขมร : ចំពាម
อ่านว่า : จ็อม เปียม
แปลว่า : หนังสติ๊ก
ภาษาอังกฤษ : slingshot

ตัวอย่าง : កាលពីតូចខ្ញុំធ្លាប់លេងចំពាម។
อ่านว่า : กาว์ล ปี โตย์จ ทล็วบ เลง จ็อม เปียม
แปลว่า : สมัยเด็กฉันเคยเล่นหนังสติ๊ก

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %