ចោរប្លន់-โจนปล้น ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : ចោរប្លន់
อ่านว่า : จอ พล็อน
แปลว่า : โจรปล้น
អានថា : ចូនប៉្លុន់

By : Admin Ny Rithy

ความคิดเห็น

Manatchaya Hongkaew

Next Post

ิបន្ទប់ទឹក/บ็อน ตุบ เติก/ ห้องน้ำ

Tue Feb 23 , 2016
Spread the love ความคิดเห็น อ่านแล้ว: 866 Related Posts:ហើម-บวม ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃជ្រក-หลบ แดดหรือฝน ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃចាក់សាំង-เติมน้ำมัน ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃជោរ,នាច-ขึ้น,ลง ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃទៅសួរសុចទុក្ខ-ไปเยี่ยม ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃអត់សូវ-ไม่ค่อย ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ Related
%d bloggers like this: