ចោរប្លន់-โจนปล้น ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : ចោរប្លន់
อ่านว่า : จอ พล็อน
แปลว่า : โจรปล้น
អានថា : ចូនប៉្លុន់

By : Admin Ny Rithy

ความคิดเห็น