ចេក-กล้วย ภาษาเขมรวันละคำ

Read Time:0 Second

image

ภาษาเขมร : ចេក
อ่านว่า : เจก
แปลว่า : กล้วย
ภาษาอังกฤษ : Banana

ตัวอย่าง : ស្វាចូលចិត្តស៊ីចេក។
อ่านว่า : ซวา โจว์ล เจิด ซี เจก
แปลว่า : ลิงชอบกินกล้วย

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %