ចេកខ្ទិះ-กล้วยบวชชี ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love
ចេកខ្ទិះ-กล้วยบวชชี ภาษาเขมรวันละคำ

ចេកខ្ទិះ-กล้วยบวชชี ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : ចេកខ្ទិះ
อ่านว่า : เจก คติ๊ฮ์
แปลว่า : กล้วยบวชชี
អានថា : គ្លួយបួតឈី
ภาษาอังกฤษ : Banana in coconut milk

ตัวอย่าง : បង្អែមដែលគេនិយមញ៉ាំជាងគេខ្ញុំគិតថាចេកខ្ទិះ។
อ่านว่า : บ็อง แอย์ม แดว์ล เก นิยม โฮบ เจียง เก  คญม เกิ่ด ทา เจก คติ๊ฮ์
แปลว่า : ของหวานที่เขานิยมกินที่สุดผมคิดว่ากล้วยบวชชี
អានថា : ខ៎ងវ៉៎ានធី់ខ៎ោវនិយមគីនធីស៊ុត ផ៎ុមឃីតវ៉ាគ្លួយបួតឈី

ความคิดเห็น