ចុង-ยอด ภาษาเขมรวันละคำ

Read Time:2 Second
ចុង-ยอด

ចុង-ยอด

ภาษาเขมร : ចុង
อ่านว่า : จง
แปลว่า : ยอด
ภาษาอังกฤษ : top

ตัวอย่าง : ងងុយដេកពេក ឡើងដេកលើចុងដូងលេង!!
อ่านว่า : โง งุย เดก เปก   เลิว์ง เดก เลอ จง โดง เล่ง
แปลว่า : ง่วงนอนเกิน  ขึ้นไปนอนบนยอดมะพร้าวเล่น

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %