ចិញ្ចៀន-แหวน ภาษาเขมรวันละคำ

Read Time:2 Second
image

ចិញ្ចៀន

ภาษาเขมร : ចិញ្ចៀន
อ่านว่า : เจ็ญ เจียน
แปลว่า : แหวน
ภาษาอังกฤษ : Ring

ตัวอย่าง : ខ្ញុំមានចិញ្ចៀនមាសមួយវង់។
อ่านว่า : คญม เมียน เจ็ญเจียน เมียะห์ มวย วง
แปลว่า : ฉันมีแหวนทองหนึ่งวง

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %