ចាំបាច់-ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Read Time:1 Second


ภาษาเขมร: ចាំបាច់
อ่านว่า: จำบั๊จ
แปลว่า: จำเป็น
អានថា: ចាំប៉េន់
ภาษาอังกฤษ: necessary

ตัวอย่าง: យើងចាំបាច់ត្រូវគោរពស្រលាញ់ប៉ាម៉ាក់របស់យើង។
อ่านว่า: เยิง จำบั๊จ ตโรว โกรพ ซฺรอลัญ ป๊าม๊ะ โรเบ๊าะฮ์ เยิง
แปลว่า: เราจำเป็นต้องเคารพรักพ่อแม่เรา
អានថា: រ៉ោវ ចាំប៉េន់ តង់ ខោវរព រ៉័ក ផ់ ម់ែ រ៉ោវ

By: Admin Ken Rithy Ny

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %