ចាស់-แก่ ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : ចាស់
อ่านว่า : แก่
แปลว่า :
អានថា : គែ
ภาษาอังกฤษ : old

ตัวอย่าง : ពាក្យថា ចាស់ និយាយតិចៗក៏ឈឺចាប់។
อ่านว่า : เปียะห์ ทา จ๊ะฮ์ นิเนียย เต็กจ์ๆ กอ ชือ จับ
แปลว่า : คำว่า แก่ พูดเบาๆก็เจ็บ
អានថា : ខាំ វ៉ា គែ ភូត់ បាវ់ៗ ក៏ ចេប់

Admin : Rithy

ความคิดเห็น