ចានស្រាក់-ปิ่นโต ภาษาเขมร วันละคำ រៀនភាសាថៃ

Read Time:2 Second

ภาษาเขมร: ចានស្រាក់
อ่านว่า: จานสระ
แปลว่า: ปิ่นโต
អានថា: ពីន់ តូ
ภาษาอังกฤษ:food carrier

ตัวอย่าง: ខ្ញុំហូបបាយចានស្រាក់រាល់ថ្ងៃ។
อ่านว่า: : คญม โหบ บาย จาน สระ ร็อล ทฺไง
แปลว่า: ฉันกินข้าวปิ่นโตทุกวัน
អានថា: ឆា៎ន់គីន់ខាវ់ពីន់តូធូក់វ៉ាន់

By: Admin Ken Rithy Ny

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %