ចល័ត-เคลื่อนที่ ภาษาเขมรวันละคำ

Spread the love
ចល័ត-เคลื่อนที่
ចល័ត-เคลื่อนที่

ภาษาเขมร : ចល័ត
อ่านว่า : จะ หลัด
แปลว่า : เคลื่อนที่
ภาษาอังกฤษ : Moveable, animated

ตัวอย่าง : នេះជាបន្ទប់ខារ៉ាអូខេចល័ត ច្រៀងមួយបទ ៥០០ រៀល។
อ่านว่า : นิฮ์ เจีย บ็อน โต็บ คาราโอเค จะหลัด  เจรียง มวย บ็อด ปรำ โรย เรียว์ล
แปลว่า : นี่คือห้องคาราโอเกะเคลื่อนที่  ร้องเพลง ๆ ละ ​500 เรียล (ห้าบาท)

ความคิดเห็น

Next Post

ក្បត់-นอกใจ ภาษาเขมรวันละคำ

Mon Apr 7 , 2014
Spread the love ภาษาเขมร : ក្បត់ อ่านว่า : กบ็อด แปลว่า : นอกใจ (กบฏ) ภาษาอังกฤษ : Cheat on ตัวอย่าง : មនុស្សដែលចង់ក្បត់ ទោះយើងមិនបានធ្វើអ្វីខុស ក៏គេនៅតែក្បត់ ហើយមិនបាច់សួរគេថា តើយើងខុសអ្វីនុះទេ។ อ่านว่า : โม นุฮ์ แดย์ล จ็อง กบ็อด    โต๊ะฮ์ เยิง เมิน บาน ทเวอ อแว็ย โคะฮ์     ก็ เก โนว แตย์ กบ็อด        เฮิว์ย เมิน จำ บัย์จ ซัว เก ทา  […]
%d bloggers like this: