ចងកសម្លាប់ខ្លួន-ผูกคอตาย ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : ចងកសម្លាប់ខ្លួន
อ่านว่า : จอง กอ ซ็อมลับ คลวน
แปลว่า : ผูกคอตาย
អានថា : ភូក ខ តាយ
ภาษาอังกฤษ : to hang him/herself to death

ตัวอย่าง : បងសុខចិត្តចងកសម្លាប់ខ្លួនបើអូនបោះបង់ចោលបង។
อ่านว่า : บอง สก เจิด จองกอ ซ็อมลับ คลวน เบอ โอน เบ๊าะฮ์ บ็อง จอว์ล บอง
แปลว่า : ฉันยอมที่จะผูกคอตายหากเธอทิ้งฉัน
អានថា : ឆ៎ាន់ យ៉ម ធី ចៈ ភូកខតាយ ហាក ធើ ធីង ឆ៎ាន់

Admin : Rithy

ความคิดเห็น