ង៉ែង, ហែង-มึง ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

เอาคำหยาบมาฝากอีกแล้วครับ ไม่ว่ากันน่ะ คิดสะว่า ความรู้ๆๆๆๆ
มึง

ภาษาเขมร : ង៉ែង, ហែង
อ่านว่า : แงง (ใช้กับผู้หญิง) แฮง(ใช้กับผู้ชาย)
แปลว่า : มีง
អានថា :មឺង់ ភាសាថៃប្រើបានទាំងប្រុសទាំងស្រី
ภาษาอังกฤษ : You (impolite)

ตัวอย่าง : មិនដឹងជាស្អីង៉ែង/ហែងទេ?
อ่านว่า : 

เมิน เดิง เจีย ซแอ็ย แงง/แฮง เต๊ฮ์
แปลว่า : อะไรของมึงหรอก
អានថា : អៈរ៉ៃខងមឺង់រ៉ក់

By Admin: Ny Rithy

ความคิดเห็น