ឃ្លា-วลี ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Read Time:1 Second

image

ภาษาเขมร : ឃ្លា
อ่านว่า : เคลีย
แปลว่า : วลี
អានថា : វ៉ៈលី
ภาษาอังกฤษ : Phrase

ตัวอย่าง : វាជាឃ្លាមួយដ៏ខ្លីតែមានន័យជ្រៅ។
อ่านว่า : เวีย เจีย เคลีย ดอ แซย์น คฺแล็ย  แตย์ เมียน เน็ย จฺเริว
แปลว่า : มันเป็นวลีที่แสนสั้นแต่มีความหมายลึก
អានថា : ម៉ាន់ ប៉េន់ វៈលី ធី ស៊៎ែន សា់ន់ ទែ មី ខ្វាម ម៉ា៎យ លឺក់

Admin : Rithy

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %