ឃ្យូត-น่ารักแอ๊บแบ๊ว ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : ឃ្យូត
อ่านว่า : คฺยูด
แปลว่า : แอ๊บแบ๊ว, คิวท์(น่ารัก) เขมรทุกวันนี้ใช้คำนี้คล้ายๆกับคำว่าทำท่าแอ๊บแบ๊วเวลาถ่ายรูป
អានថា : អ៊ែបប៊ែវ
ภาษาอังกฤษ : Act as cute

ตัวอย่าง : នាងធ្វើមុខឃ្យូតឡើងឆ្កែសន្លប់ហ្មង។
อ่านว่า : เนียง ทเวอ มุก คฺยูด เลิว์ง ชแกย์ ซ็อนล็อบ หมอง
แปลว่า : เธอทำหน้าแอ๊บแบ๊วจนหมาสลบเลยที่เดียว
អានថា : ធើថាំណ់ាអ៊ែបប៊ែវចុនម៉៎ាសៈលប់លើយធីដៀវ

ความคิดเห็น