ឃុំ-ตำบล ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Read Time:2 Second

ตำบลแสลงโทนภาษาเขมร : ឃុំ
อ่านว่า : คุม
แปลว่า : ตำบล
អានថា : តាំប៊ន់
ภาษาอังกฤษ : Commune, sub-district
Listen :

ตัวอย่าง : ខ្ញុំធ្លាប់បង្រៀននៅឃុំស្ល៊ែងធោនមួយឆ្នាំ។
อ่านว่า : คญม ทล็วบ บ็องเรียน เนิว คุม แสลงโทน มวยชนำ
แปลว่า : ผมเคยสอนที่ตำบลแสลงโทนหนึ่งปี
អានថា : ភ៎ម់ ឃើយ ស៎ន ធី តាំប៊ន់ ស្ល៊ែងធោន នឺង់ ពី

By Admin: Ny Rithy

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %