គ្រោះថ្នាក់-อันตราย ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Read Time:0 Second

Dangerousภาษาเขมร : គ្រោះថ្នាក់
อ่านว่า : กฺโระฮ์ ทฺนะ
แปลว่า :อันตราย
អានថា : អាន់តៈរ៉ាយ
ภาษาอังกฤษ : Dangerous

ตัวอย่าง : ហាមចូល តំបន់គ្រោះថ្នាក់។
อ่านว่า : ฮาม โจวล์  ด็อมบ็อน กฺโระฮ์ ทนะ
แปลว่า : ห้ามเข้า พื้นที่อันตราย
អានថា : ហាម់ ខាវ់  ភឺនធីអាន់តៈរ៉ាយ

Admin : Rithy

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %