គោបា-วัวพ่อพันธุ์ ภาษาเขมรวันละคำ

Read Time:2 Second
គោបា-วัวพ่อพันธุ์

គោបា-วัวพ่อพันธุ์

ภาษาเขมร : គោបា
อ่านว่า : โก บา
แปลว่า : วัวพ่อพันธุ์
ภาษาอังกฤษ : Bull

ตัวอย่าง : ម្ចាស់គោបាដូចជាក្មេងពេកទេដឹង?
อ่านว่า : มจ๊ะฮ์ โก บา โดย์จ เจีย กเมง เปก เต เดิ๊ง?
แปลว่า : เจ้าของพ่อพันธุ์เหมือนจะเด็กเกินไปไหม?

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %