គេ-เขา ภาษาเขมรวันละคำ

Read Time:0 Second

image

ภาษาเขมร : គេ
อ่านว่า : เก
แปลว่า : เขา
ภาษาอังกฤษ : They, the other

ตัวอย่าง : ភាពខុសគ្នារវាងដៃគេនឹងដៃខ្ញុំ។
อ่านว่า : เพียบ โค๊ะฮ์ คเนีย โรเวียง ได เก นึง ได คญม
แปลว่า : ความแตกต่างระหว่างมือเขาและมือผม

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %