គេច-หลบ ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love


ภาษาเขมร : គេច
อ่านว่า : เก็กจ์ สะกดกับ จ ออกเสียงดีๆน่ะครับ
แปลว่า : หลบ
ภาษาอังกฤษ : to dodge, to duck

ตัวอย่าง : ចុម! គេចគ្រាប់កាំភ្លើងសាហាវម្លេះ?
อ่านว่า : จ้ม! เก็กจ์ กร็อบ กำเพลิง ซาฮาว มะและฮ์
แปลว่า : ว้าว หลบกระสุนโหดแท้
អានថា : វ៉ាវ! លប់ក្រៈស៊ូន់ហ៊ោតធែ

ความคิดเห็น