គួរឲ្យរន្ធត់-น่าสลดใจ ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

រន្ធត់ภาษาเขมร : គួរឲ្យរន្ធត់
อ่านว่า : กัว ออย รน ทด
แปลว่า : น่าสลดใจ
អានថា : ណា់សៈលត់ចៃ
ภาษาอังกฤษ : awful, dejecting

ตัวอย่าง : គ្រោះថ្នាក់ចរាចរនេះគួរឲ្យរន្ធត់ណាស់។
อ่านว่า : กรัวะฮ์ ทนะ จอราจอ นิฮ์ กัว ออย รน ทด น่ะฮ์
แปลว่า : อุบัติเหตุนี้น่าสลดใจมาก
អានថា : អុបាត់ទិហ៊េតនី ណា់សៈលត់ចៃ​ ម៉ាក

ความคิดเห็น