គួរឱ្យអាណិត-น่าสงสาร ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Read Time:0 Second

image

ภาษาเขมร : គួរឱ្យអាណិត
อ่านว่า : กัว ออย อาเนิด
แปลว่า : น่าสงสาร
អានថា : ណាស៊ង់សា៎ន
English : pity

ตัวอย่าง : គួរឱ្យអាណិតឆ្មាតូចណាស់ មិនគួរណាទៅត្រសុុលត្រង់នឹងសោះឡើយ។
อ่านว่า : กัว ออน อาเนิด ชฺมา โต๊กจ์ นะฮ์ เมินกัวนา โตว ตรอ โซวล์ ตร็องเนิง เซาะฮ์ เลย
แปลว่า : น่าสงสารแมวน้อย ไม่น่าไปซุบตรงนั้นเลย
អានថា : ណា់ ស៊ង់សា៎ន មែវណយ ម៉ៃណា់ ប៉ៃស៊ូប់ ទ្រង់ ណាន់ លើយ

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %