គូដណ្ដឹង-คู่หมั้น ภาษาเขมรวันละคำ

Read Time:0 Second

ในภาพสะกดผิดครับ มันต้องเขียนว่า សង្ឃឹមថាគូដណ្ដឹងរបស់ខ្ញុំគឺជាអ្នក

อ่านว่า ซ็อง เคิม ทา กู ด็อน เดิง โรเบ๊าะ คฺญม กือ เจีย เนียะ

แปลว่า หวังว่าคู่หมั้น ของฉัน เป็นเธอ

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %