គិតម៉េចដែរជាមួយនឹងរូបនេះ ว่าไงกับภาพนี้

Spread the love

image

តើអ្នកជឿទេថាបុរស ៩០% មើលឆ័ត្រ

ความคิดเห็น