ខ្សែក្រវាត់- เข็มขัด ภาษาเขมรวันละคำ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : ខ្សែក្រវាត់
อ่านว่า : คะแซย์ กรอ วัด
แปลว่า : เข็มขัด
ภาษาอังกฤษ :  Belt

ความคิดเห็น