ខ្សែកាស-หูฟัง ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : ខ្សែកាស
อ่านว่า : คฺแซย์ กะฮ์
แปลว่า : สายหูฟัง
អានថា : ស៎ាយ ហ៊៎ូ ហ្វាំង
ภาษาอังกฤษ : Earphone

ตัวอย่าง : ខ្សែកាសចាស់ខូចហើយ ចង់ទិញថ្មី។
อ่านว่า : คฺแซย์ กะฮ์ จ๊ะฮ์ โคกจ์ เฮิว์ย  จ็อง ติงญ์ ทฺแม็ย
แปลว่า : สายหูฟังเก่าเสียแล้ว อยากซื้อใหม่
អានថា : ស៎ាយ ហ៊៎ូហ្វាំងកាវ់ស៎ៀល៑ែវ យ៉ាកស៊ឺម៉ៃ

Admin : Rithy

ความคิดเห็น