ខ្លោច-ไหม้ ภาษาเขมรวันละคำ

Spread the love
ខ្លោច-ไหม้ ภาษาเขมรวันละคำ
ខ្លោច-ไหม้ ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : ខ្លោច
อ่านว่า : คะลอว์จ (เขียนไงดีน้อ)
แปลว่า : ไหม้ (เกินสุก)
ภาษาอังกฤษ : Burned, over cooked

ตัวอย่าง : សូមជូនមាន់ដុតខ្លោចមួយទុកជាការលើកទឹកចិត្ត។
อ่านว่า : โซม จูน ม็วน ดด คะลอว์จ มวย ตุก เจีย กา เลิก เติก เจิด
แปลว่า : ขอมอบไก่อบไหม้ตัวหนึ่งเป็นกำลังใจให้น่ะ

ความคิดเห็น

Next Post

ជ្រូកឆាជូអែម-ผัดเปรี้ยวหวานหมู ภาษาเขมรวันละคำ

Fri Oct 10 , 2014
Spread the loveภาษาเขมร : ជ្រូកឆាជូអែម, ឆាជូអែមសាច់ជ្រូក อ่านว่า : จรูก ชา จู แอย์ม, ชา จู แอย์ม ซักจ์ จรูก แปลว่า : ผัดเปรี้ยวหวานหมู ภาษาอังกฤษ : Stir fried pork with sweet and sour vegetables ตัวอย่าง : ឆាជូអែមជាម្ហូបដែលខ្ញុំចូលចិត្តជាងគេ។ อ่านว่า : ชา จู แอย์ม เจีย มโฮบ แดย์ล คญม โจวล์ เจิด เจียง เก แปลว่า : ผัดเปรี้ยวหวานเป็นอาหารที่ฉันชอบที่สุด ความคิดเห็น […]
%d bloggers like this: