ខ្លា-เสือ ภาษาเขมรวันละคำ

Read Time:0 Second

image

ภาษาเขมร : ខ្លា
อ่านว่า : คลา
แปลว่า : เสือ
ภาษาอังกฤษ : Tiger

ตัวอย่าง : កូនជ្រូកបៅដោះខ្លា។
อ่านว่า : โกน จรูก เบา เด๊าะห์ คลา
แปลว่า : ลูกหมูกินนมเสือ

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %