ខ្លាច-กลัว ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : ខ្លាច
อ่านว่า : คลากจ์
แปลว่า : กลัว
អានថា : គ្លួ
ภาษาอังกฤษ : Scared of, afraid

ตัวอย่าง : អូនអត់ហ៊ានមើលរឿងខ្មោចទេ ខ្លាចណាស់។
อ่านว่า : โอน อ็อด เฮียน เมิวล์ เรือง คฺมอกจ์ เต้  คลากจ์ น่ะฮ์
แปลว่า : หนูไม่กล้าดูหนังผีหรอก กลัวอ่ะ
អានថា : ន៎ូម៉ៃក្ល់ាឌូណ៎ាំងភី៎រ៉ក គ្លួអៈ

Admin : Rithy

ความคิดเห็น