ខ្យល់គ-เป็นลม ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : ខ្យល់គ
อ่านว่า : คฺยอลว์ โก
แปลว่า : เป็นลม
អានថា : ពេន់ លម់
ภาษาอังกฤษ : Faint

ตัวอย่าง : ព្រឹកម៉ិញខ្ញុំឃើញក្មេងស្រីម្នាក់ខ្យល់គនៅសាលារៀន។
อ่านว่า : ปรึก เม็งญ์ คฺญม เคิงญ์ คฺเมง ซฺเร็ย มฺเนียะ คฺยอลว์ โก โนว ซาลาเรียน
แปลว่า : เมื่อเช้าผมเห็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเป็นลมที่โรงเรียน
អានថា : ម់ឿឆ៑ាវ ភ៎ម់ ហ៊េន់ ឌេក់ ភូ់ យិ៎ង ឃន់ នឺង់ ពេន់ លំ ធី រោងរៀន

Admin : Rithy

ความคิดเห็น